Chris Steele avböjer omval till styrelsen i Cline Scientific

Publicerad

Aktieägarna i life science-bolaget Cline Scientific kallas till årsstämma onsdagen den 20 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Chris Steele har avböjt omval till styrelsen. Omval föreslås av styrelseordförande Torleif Möllerström samt omval av styrelseledamöterna Patrik Sundh, Johan Bjurquist och Mattias Andrup.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 15 miljoner och högst 60 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons