Cheffelo ökar vinsten och höjer utdelningen rejält

Publicerad

E-handelsbolaget Cheffelo ökade omsättningen och vinsten rejält i det fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår kraftigt höjd utdelning.

Omsättningen steg 5,8 procent till 270,3 miljoner kronor (255,4).

”Vårt fjärde kvartal blev årets starkaste, med många åtgärder som resulterade i
förbättringar över hela verksamheten. Det har varit en fantastisk insats från teamet, som
inte bara ledde till återgång till tillväxt, utan också lade grunden för vår fortsatta
utveckling”, uppger vd Walker Kinman.

Antalet aktiva kunder minskade med 2,8 procent till 68,7 tusen (70,6). Genomsnittligt ordervärde ökade med 0,8 procent till 865 kronor (858).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 27,7 miljoner kronor (24,3), med en justerad ebitda-marginal på 10,2 procent (9,5).

Rörelseresultatet blev 16,1 miljoner kronor (-107,6), med en rörelsemarginal på 6,0 procent.

Justerat rörelseresultat blev 16,1 miljoner kronor (12,4), med en justerad rörelsemarginal på 6,0 procent (4,9).

Resultatet efter skatt blev 16,3 miljoner kronor (-112,5).

Resultat per aktie uppgick till 1,29 kronor (-8,87).

I utdelning föreslås 1,78 kronor per aktie (0,30).

Företaget uppger att man har en stark utveckling i Danmark medan det går trögare i Sverige och Norge.

”Även om vårt erbjudande presterar bra jämfört med den bredare marknaden, förblir konsumenternas sentiment i Norge och Sverige lågt, aktivitetsnivån från konkurrenterna är hög, och leveransvolymerna, som var oförändrade under Q4, är fortsatt relativt oförändrade vid början av 2024 jämfört med föregående år”, uppger Kinman.

Cheffelo har inte höjt priserna sedan slutet av 2022 och kommer därför att förlita sig på ökade leveransvolymer för att växa affären på kort sikt.

”Vi noterar också att det första kvartalet 2024 innehåller påskleveransveckor, som har en timingeffekt på leveransvolymerna på ungefär 2-3 procent under kvartalet. Påsken påverkade volymerna under det andra kvartalet under 2023 så timingeffekten kommer att vara den omvända i Q2”, fortsätter Cheffelo-chefen.

Cheffelo spår en marginal efter hanteringskostnader på strax över 30 procent, försäljnings- och marknadsföringskostnader om cirka 13 procent av omsättningen och stabila nivåer på kapitalutgifter.

Cheffelo, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Nettoomsättning270,3255,45,8%
Justerat EBITDA27,724,314,0%
Justerad EBITDA-marginal10,2%9,5%
Rörelseresultat16,1-107,6
Rörelsemarginal6,0%
Justerat rörelseresultat16,112,429,8%
Justerad rörelsemarginal6,0%4,9%
Nettoresultat16,3-112,5
Resultat per aktie, kronor1,29-8,87
Årsutdelning per aktie, kronor1,780,30493,3%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons