Checkin.com: Säsongseffekter hos storkund bromsar tillväxt tillfälligt – Penser Access by Carnegie

Publicerad

Fortsatt stark tillväxt y/y

Omsättningen i Q4 uppgick till 27,2 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 38% y/y och -10% q/q. Helåret avslutas således 12% under våra helårsestimat. Den negativa tillväxten q/q går att förklara med säsongseffekter inom reseindustrin; antalet passagerare för storkunden, som vi antar vara Ryanair, har säsongsmässigt minskat med 25% q/. Jämförelsevis har Checkin ökat sin andel av passagerare under Q4 vs Q3. Under kvartalet uppgick NRR till 141% vilket tyder på en fortsatt tillväxt på befintliga kunder. I kvartalet hade bolaget 126 betalande kunder; en minskning med 10st q/q vilket visar att bolaget ökar fokus på större kunder. EBITDA uppgick till 9,2 mkr, vilket motsvarar en marginal om 36%.

https://mfn.se/a/penser-access/checkin-com-sasongseffekter-hos-storkund-bromsar-tillvaxt-tillfalligt

https://researchdocs.carnegie.se/research/2024/02/19/checkq4.pdf

Penser Access by Carnegie

Annons