Checkin.com ökar omsättning och vinst

Publicerad

Teknikbolaget Checkin.com ökade såväl omsättningen som resultatet i det tredje kvartalet.

Omsättningen steg 74,9 procent till 29,9 miljoner kronor (17,1). Den organiska försäljningstillväxten var 76 procent (52). Net Revenue Retention LTM uppgick till 173 procent (132).

Bruttoresultatet blev 25,1 miljoner kronor (14,4), med en bruttomarginal på 83,9 procent (84,2).

Ebitda-resultatet blev 10,9 miljoner kronor (2,3), med en ebitda-marginal på 36,5 procent (13,5).

Rörelseresultatet blev 4,7 miljoner kronor (-0,7), med en rörelsemarginal på 15,7 procent.

Resultatet efter skatt blev 4,6 miljoner kronor (-0,9). Resultat per aktie hamnade på 0,15 kronor (-0,03).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 7,7 miljoner kronor (3,2).

Likvida medel uppgick till 31,9 miljoner kronor (47,5).

Vd Kristoffer Cassel upprepar i rapporten att bolaget ska prioritera lönsam och kapitaleffektiv tillväxt.

”Styrkan i kvartalet kommer framförallt från resesegmentet som nu intäktsmässigt är vår största kundgrupp. Fortfarande domineras segmentet helt av det stora europeiska flygbolag vi samarbetar med och som till stor del driver denna utveckling. Att vi växer så snabbt med
existerande kunder gör att NRR-talet stiger brant och landar på 173 procent vilket historiskt är ovanligt högt”, uppger Cassel och fortsätter.

”Jag har tidigare pratat om NRR-talet som en nyckel till att förstå hur bra verksamheten går och lyckas vi fortsätta leverera höga retention-rates framöver bör vi ha ett antal fina kvartal framför oss.”

Checkin.com, MkrQ3-2023Q3-2022Förändring
Nettoomsättning29,917,174,9%
Organisk försäljningstillväxt, procent765246,2%
Bruttoresultat25,114,474,3%
Bruttomarginal83,9%84,2%
EBITDA10,92,3373,9%
EBITDA-marginal36,5%13,5%
Rörelseresultat4,7-0,7
Rörelsemarginal15,7%
Nettoresultat4,6-0,9
Resultat per aktie, kronor0,15-0,03
Kassaflöde från löpande verksamhet7,73,2140,6%
Likvida medel31,947,5-32,8%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons