Checkin.com: Julisiffror indikerar take-off för tillväxten – Penser

Publicerad

Julisiffror imponerar

Omsättningen i kvartalet uppgick till 21 mkr, vilket var något starkare än vad som krävs för att nå vårt helårsestimat. Tillväxten y/y uppgick till 19%, delvis driven av en NRR om 114%. Under senare delen av kvartalet accelererade tillväxten och intäkterna i juli månad motsvarar en årsomsättning om 100 mkr, något vi trott skulle nås i slutet av året. EBITDA i kvartalet uppgick till 4,3 mkr, vilket motsvarar en marginal om 21%. Givet accelerationen i tillväxt och en stark bruttomarginal bedömer vi att marginalen kan expandera från dessa nivåer.

https://docs.penser.se/research/3489-A/checkq2.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/julisiffror-indikerar-take-off-for-tillvaxten-checkin-com-group

Penser Access

Annons