Checkin.com Group: Växer kraftigt hos storkund efter kvartalets slut – Penser

Publicerad

Tuff start på året

Omsättningen i kvartalet uppgick till 18,8 mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 19% y/y. Siffran är betydligt lägre än vad som krävs för att nå våra helårsestimat och motsvarar en negativ tillväxt om -6% q/q. Tillväxten tyngs av att Net revenue retention rate (NRR) endast uppgick till 108%. Den låga siffran går delvis att förklara med låga volymer från spelsektorn. EBITDA uppgick till 2,8m, vilket är i linje med vad som krävs för våra helårsestimat. Den 14 april gick ett ledande flygbolag live med ytterligare 2 moduler av Checkins tjänster. Sedan den 14 april har volymerna från denna kund ökat med över 500%. Kunden utgör en del i segmentet Travel & Leisure som under 2022 utgjorde 4% av omsättningen. Vi bedömer därför att tillväxten kan accelerera kraftigt från nivåerna i Q1 givet denna utveckling.

https://docs.penser.se/a/3740/CheckQ1.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/vaxer-kraftigt-hos-storkund-efter-kvartalets-slut-checkin-com-group

Penser Access

Annons