Checkin.com Group: Kraftig lönsamhetstillväxt – Penser

Publicerad

Når våra helårsestimat för EBITDA i kvartalet

Omsättningen i kvartalet uppgick till 17,1 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 78% varav 52% var organisk. Precis som bolaget var tydliga med i sin Q2 rapport sjönk tillväxten, då bolaget noterat att deras kunder har drabbats av den drakoniska regleringen på den tyska spelmarknaden. Bolaget noterar att aktiviteten har varit hög i nätverken under september och oktober, samt att en ARR om 75 mkr uppnåddes i samband med rapporten. EBITDA i rapporten uppgick till 2,3 mkr vilket var i linje med våra estimat för helåret och motsvarar en marginal om 14%. Den starka siffran bekräftar styrkan i Checkin.coms affärsmodell.

https://docs.penser.se/a/3311/Checkin20221121.pdf

https://mfn.se/a/penser-access/kraftig-lonsamhetstillvaxt-checkin-com-group

Penser Access

Annons