Checkin.com föreslår två nyval till styrelsen

Publicerad

Aktieägarna i teknikbolaget Checkin.com kallas till årsstämma måndagen den 22 maj i Stockholm.

Valberedningen föreslår nyval av Christer Fåhraeus och Jonas Strömberg som styrelseledamöter

Omval föreslås av styrelseordförande Anders Borg samt styrelseledamöterna Kristoffer Cassel, Birgitta Hagenfeldt, Maria McDonald och Michal Stala.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett incitamentsprogram för anställda på högst 420 000 teckningsoptioner.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 15 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons