Cevian vill se förändringar i Ericsson, föreslår skrotande av A- och B-aktiestruktur och vill se återköp

Publicerad

Cevian Capital som leds av Christer Gardell har valt att kommentera den senaste tidens utveckling i telekomjätten Ericsson där man är storägare.

Ericssons aktie har under 2022 rasat på nya uppgifter om muthärvor i Irak och amerikanska justitiedepartementets besked om att bolaget brutit mot sina skyldigheter enligt den uppgörelse som funnits.

Mot bakgrund av detta vill Cevian se en förändring och uppmanar Ericsson till att bland annat skrota strukturen med A- och B-aktier. Ericsson styrs idag av Investor, följt av Industrivärden, genom deras röststarka A-aktier. Enligt Cevian är det dags att se över denna ägarsätt.

”Introducera en konverteringsklausul i bolagsordningen, där ägarna av A-aktier ges möjligheten att konvertera A-aktier till B-aktier. De stora ägarna av A-aktier bör, mot bakgrund av Ericssons bolagsstyrningsproblematik, stå bakom ett sådant initiativ och noggrant överväga huruvida de bör utnyttja denna klausul”, skriver Cevian.

Cevian vill vidare att Ericsson stärker compliance-funktionens autonomi och effektivitet, att man gör transparensen och proaktiv extern kommunikation till en ledstjärna i styrelsearbetet, att man tar bort de två viceordförandena (vilket finns till för att gynna ägarna av A-aktierna enligt Cevian) och att man återupprättar marknadens förtroende. Det sistnämnda går ut på att styrelsen ska ges löpande mandat att kunna köpa tillbaka aktier

”Detta skall göras för att säkerställa att större förvärv och investeringar alltid utvärderas gentemot alternativet att köpa tillbaka Ericssons egna aktier. Ett återköp av aktier under rådande omständigheter skulle påvisa styrelsens övertygelse att den senaste tidens kursfall är överdrivet”, skriver Cevian.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons