Cessatech ökade rörelseförlusten under 2021

Publicerad

Forskningsbolaget Cessatech redovisar som planerat ingen omsättning under helåret 2021. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -13,9 miljoner danska kronor (-0,9).

Resultatet före skatt var -13,9 miljoner danska kronor (-0,9).

Resultatet efter skatt blev -11,6 miljoner danska kronor (-0,8), och per aktie -3,09 danska kronor (-0,55).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -10,1 miljoner danska kronor (-0,7).

Likvida medel uppgick till 3,3 miljoner danska kronor (13,5).

”Liksom många andra i vår bransch har vi upplevt mindre förseningar i våra ursprungligen angivna tidslinjer på grund av covid-19-pandemin som påverkade globala sjukvårdssystem och särskilt sjukhusen under de senaste två åren. Detta upplevdes främst i våra 0204- och 0206-studier, men vi förväntar oss en mycket mindre effekt under 2022, särskilt som vi bara har 0206 igång på sjukhus”, kommenterar vd Jes Trygved.

Cessatech, Mdkk20212020FörändringNettoomsättning00Rörelseresultat-13,9-0,9Resultat före skatt-13,9-0,9Nettoresultat-11,6-0,8Resultat per aktie, dkk-3,09-0,55Kassaflöde från löpande verksamhet-10,1-0,7Likvida medel3,313,5-75,6%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons