Catena ökar förvaltningsresultatet (uppdatering)

Publicerad

(avser vd-kommentar)

Fastighetsbolaget Catena redovisar en ökning av både hyresintäkter och förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 445 miljoner kronor (383), en ökning med 16,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 363 miljoner kronor (310).

Förvaltningsresultatet uppgick till 303 miljoner kronor (247).

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 0 miljoner kronor (52). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 152 miljoner kronor (496). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 53 miljoner kronor (359).

Resultatet före skatt var 508 miljoner kronor (1 154).

Resultatet efter skatt blev 409 miljoner kronor (951), och per aktie 8,20 kronor (21,04).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 364,23 kronor (372,15).

I rapporten uppger vd Jörgen Eriksson att bolaget ser goda avkastningsmöjligheter i sina nybyggnadsprojekt givet att efterfrågan på moderna och effektiva logistikanläggningar är fortsatt stor.

Eriksson uppger också att bolaget har två starka fundament för att kunna vinna och genomföra dessa affärer, varav ett är markbanken.

”Markbanken som vi har byggt upp under en längre tid omfattar större möjliga logistikytor på bästa läge runtom i Sverige. I takt med en ökad efterfrågan minskar tillgänglig mark för nya etableringar – det gör oss till en mer attraktiv partner då vi kan tillgodose kunder som behöver utöka sina logistikytor på strategiska lägen”, säger Eriksson.

Det andra fundamentet är bolagets starka finansiella profil, vilket gör det möjligt att kunna genomföra projekten och förvalta anläggningarna åt bolagets kunder genom samtliga marknadscykler, uppger Eriksson.

Catena, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Hyresintäkter44538316,2%
Driftnetto36331017,1%
Förvaltningsresultat30324722,7%
Värdeförändringar fastigheter, realiserat052
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat152496-69,4%
Värdeförändringar derivat, totalt53359-85,2%
Resultat före skatt5081 154-56,0%
Nettoresultat409951-57,0%
Resultat per aktie, kronor8,2021,04-61,0%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor364,23372,15-2,1%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons