Case Safe Play minskade 3,17 procent i februari – sålt obligationer i Volkswagen

Publicerad

Fonden Case Safe Play minskade 3,17 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,17 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Tom Andersson.

Andersson inleder månadsrapporten med att konstatera att februari fick ett dystert slut där allas farhågor besannades när Ryssland invaderade Ukraina. Marknaden kom att präglas av hög volatilitet och nedgångar under februari och förvaltaren förväntar sig en slagig börs framöver.

Samtidigt skriver Andersson att centralbankernas kommunicerade strategi att höja styrräntorna och banta sina balansräkningar kvarstår. Förvaltaren tror att centralbankerna kommer vidmakthålla sin strategi med den anledning att kriget kommer späda på den allt redan höga inflationen, något man inte kan tolerera. Initialt spås däremot en försiktigare höjning.

Förvaltaren kommenterar vidare att fonden under februari sålt obligationer i Volkswagen.

Vid månadsskiftet var den genomsnittliga durationen på portföljen 0,66 år. Running yield var 5,10 procent och den genomsnittliga ratingen i portföljen var BBB. Andelen investment grade uppgick till 48,77 procent.

Case Safe Play, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-3,17Fond i år, förändring i procent-3,17

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons