Case Fair Play ökade 0,33 procent i juni – balansgång för Riksbanken

Publicerad

Fonden Case Fair Play steg 0,33 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,48 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Andreas Rask.

Inledningsvis skriver förvaltaren att juni inleddes med räntehöjningar om 25 baspunkter från både Australiens och Kanadas centralbanker. Detta följdes upp med höjningar om 50 punkter av både Norges centralbank och Bank of England.

ECB höjde styrräntan med 25 punkter, medan Fed lämnade räntan oförändrad. I slutet av månaden kom även Sveriges Riksbank med en höjning om 25 punkter och styrräntan ligger nu på 3,75 procent.

Den senaste makrostatistiken fortsatte att signalera en vikande inflation, svagare konjunktur samt en motståndskraftig arbetsmarknad.

Den svenska kronan har tappat i styrka och uppnådde rekordsvaga nivåer under juni.

”Riksbanken balanserar nu mellan de olika riskerna i form av fortsatt inflation, en högt belånad fastighetssektor som inte tål högre räntekostnader och den alltmer försvagade svenska kronan som därigenom ’importerar’ ytterligare inflation. Något som potentiellt kan hjälpa till att försvara kronkursen litegrann är dock beslutet att höja QT-programmet till att nu sälja statsobligationer för 5 miljarder per månad från och med september”, skriver förvaltaren.

På primärmarknaden för företagsobligationer menar förvaltaren att aktiviteten fortsatt varit hög under månaden. Fonden har bland annat köpt obligationer i Hörmann.

Fondens duration uppgick till 0,53 år vid månadsskiftet och fondens running yield uppgick till 8,15 procent.

Case Fair Play, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent0,33
Fond i år, förändring i procent5,48

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons