Carnegie Småbolagsfond minskade 8,67 procent i februari – byggt upp position Paradox under årets inledning

Publicerad

Fonden Carnegie Småbolagsfond minskade 8,67 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 18,04 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mattias Montgomery.

Förvaltaren skriver att fonden under januari och februari byggt upp en position i spelutvecklaren Paradox. Paradox utvecklar kvalitetsspel som kännetecknas av att vara komplexa och innehållsrika med goda merförsäljningsmöjligheter.

”Vi tror marknaden har underskattat potentialen i portföljen av pågående spel som kommer generera framtida spelsläpp. Stora investeringar har tagits utan att de reflekteras i värderingen eller analytikers estimat”, skriver Montgomery.

Vidare skriver förvaltaren att fondens största innehav NCAB kom med rapport under februari. Bolaget växte med 55 procent organiskt samtidigt som de höjde marginalerna. NCAB beskrivs ha en stark orderbok som vittnar om fortsatt tillväxt samtidigt som det finns utrymme för förvärv. Tidigare förvärv beskrivs även de som framgångsrika med stora synergier. Till det har bolaget en stark marknadsposition med god pricing power och värderingen anses ligga under liknande bolag men förvaltaren ser flera anledningar till att en premie är motiverad.

Ett annat bolag som tas upp i månadsrapporten är Mildef som klättrat upp till att bli fondens tredje största innehav. Bolaget säljer ”rugged electronics” till försvaret och polisen, produkterna beskrivs som tåliga datorer och kommunikationsutrustning med höga krav från kunderna. Mildef beskrivs ha en nettokassa som de avser använda till förvärv, något förvaltaren ser som positivt. Sammantaget är förvaltaren positivt till bolaget och ser stor potential i både deras organiska och förvärvsdrivna tillväxt samt deras marginalförbättring.

Bästa innehav hittills under året har varit Modern Times Group, Paradox Interactive och Nobina. Sämsta innehav har istället varit Lindab, NCAB och Bufab.

Störst sektorexponering hade fonden vid månadsskiftet mot industri, konsumtion och teknik.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav NCAB, Mildef och Beijer Alma med portföljvikter om 5,7, 5,1 respektive 5,1 procent.

Carnegie Småbolagsfond, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-8,67Fond i år, förändring i procent-18,04

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons