Carnegie Listed Private Equity minskade 3,71 procent i februari – intressanta trender bland PE-bolagen

Publicerad

Fonden Carnegie Listed Private Equity A minskade 3,71 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,22 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Tom Berggren.

Berggren inleder med att beskriva Putins invasion av Ukraina som fruktansvärd. Han understryker samtidigt att fonden inte har några ryska innehav eller kopplingar utan påverkas enbart indirekt.

Bästa innehav under februari blev Brookfield Renewable, Berkshire Hathaway, Ares Management, Softbank, Princess och HG Capital. Förvaltaren understryker att portföljen hanterat volatiliteten på marknaden väl och att fondens 10 största innehav enbart sjunkit med 2 procent hittills i år.

En intressant trend som förvaltaren iakttagit är att det skett en del förvärv bland Private Equity-bolagen själva där större aktörer förvärvar mindre aktörer. En ytterligare intressant trend är en ökad andel permanent kapital, till exempel genom köp av försäkringsbolag.

2021 blev för många portföljbolag ett rekordår där förvaltat kapital, avkastning och vinstutveckling slog rekord. Bolagen beskrivs således ha starka balansräkningar men den minskade riskaptiten har gjort att värderingarna inte stigit vilket gör att förvaltaren anser att många bolag är attraktivt värderade.

Störst geografisk exponering hade fonden mot USA på 40,5 procent följt av Storbritannien på 22,5 procent.

Största enskilda innehav var vid månadsskiftet Blackstone, KKR & Co och Apollo Global Management med vikter på 8,7, 7,5 respektive 6,8 procent.

Carnegie Listed Private Equity A, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-3,71Fond i år, förändring i procent-7,22

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons