Carnegie Listed Infrastructure ökade 3,03 procent i juni – tagit in Keppel DC i portföljen

Publicerad

Fonden Carnegie Listed Infrastructure steg 3,03 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,78 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Emanuel Furubo och Simon Reinius.

Inledningsvis skriver förvaltarna att månadens positiva utveckling för globala aktier innebar att MSCI:s världsindex totalt stigit tvåsiffrigt under årets första hälft.

Fondens exponering mot förnybar energi bidrog positivt. Därtill nämns portföljbolaget Örsted som meddelade att man utökar de årliga investeringarna samt förväntar sig ökad lönsamhet.

”Goda nyheter som togs väl emot och visar att investeringsmöjligheterna är stora även i nuvarande miljö med högre räntor och inflation”, konstaterar förvaltarna.

Digital infrastruktur som datacenter hade en god utveckling under månaden. Fonden adderade ett innehav i den nämnda sektorn, nämligen singaporianska Keppel DC.

”Bolaget har en intressant exponering med ungefär hälften av intäkterna i Singapore och resten globalt, en uthyrningsgrad på 98,5 procent och längden på hyreskontrakten är i snitt 8,2 år. Dessutom till en attraktiv värdering och 4,5 procent i direktavkastning”, skriver förvaltarna.

Vidare lyfter förvaltarna portföljbolaget Clean Harbors, som stigit mest under månaden och 90 procent totalt sedan aktien gjorde entré i portföljen för ett år sedan.

”Trots detta handlas aktien med en värderingsrabatt på 30 procent gentemot sektorkollegorna. Utöver infrastrukturtillgångarna som krävs för att driva verksamheten är den också komplex och specialiserad vilket ger höga inträdesbarriärer. Vi tror fortsatt att det finns stor potential i bolaget”, skriver förvaltarna.

Avslutningsvis lyfter förvaltarna att cirka hälften av innehaven roterats sedan skiftet av förvaltare förra våren. De senaste 12 månaderna beskrivs varit lyckosamma.

Vid månadsskiftet hade fonden störst sektorexponering mot kraftförsörjning, industri och teknik. Störst geografisk exponering hade fonden mot USA med exponering om 31,3 procent.

De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Clean Harbors, Vinci och Veolia med portföljvikter om 4,1, 4,1 respektive 4,0 procent.

Carnegie Listed Infrastructure, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent3,03
Fond i år, förändring i procent8,78

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons