Carnegie Global Quality Small Cap ökade 2,9 procent i juni – köpt Alfen och sålt Advantest

Publicerad

Fonden Carnegie Global Quality Small Cap steg 2,9 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,18 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Simon Reinius och Emanuel Furubo.

Inledningsvis skriver förvaltarna att globala småbolagsaktier utvecklades fint under månaden till stor del som en följd av stark utveckling i Japan och USA.

På sektornivå var det tillverkningsindustri, sällanköpsvaror och energi som gick bäst, något förvaltarna menar tyder på ökad riskaptit i marknaden.

Under månaden fick fonden starka bidrag från industribolag. De fem starkaste bidragsgivarna var Generac, Match Group, AGCO, Jabil och Soitec.

”Generac steg hela 35 procent under månaden efter att bolaget såg en dramatisk försäljningsökning av back-up generatorer i bland annat Texas”, skriver förvaltarna.

Fonden avyttrade Advantest under månaden. Försäljningen motiveras av bolagets goda utveckling som inneburit att värderingen anses vara för hög.

Istället tog fonden position i Alfen som är aktiv inom energihantering. Bolaget har tre verksamhetsområden; laddningsstationer för elbilar, effektivitetslösningar för elnät samt batteriteknik.

”Efter att bolaget kommit ned i pris tog vi möjligheten och gick in på en attraktiv värderingsnivå. Bolaget har en hög lönsamhet, nettokassa och en enormt stark vinsttillväxt senaste åren drivet av både ökad omsättning och högre marginaler”, konstaterar förvaltarna.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Ipsen, Darling Ingredients och SolarEdge med portföljvikter om 3,3 procent vardera.

Störst geografisk exponering hade fonden mot USA på 43,4 procent, följt av Japan och Frankrike på 10,8 respektive 9,2 procent.

Carnegie Global Quality Small Cap, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent2,9
Fond i år, förändring i procent12,18

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons