Carnegie Corporate Bond minskade 1,61 procent i februari – rådande risksentiment har lett till en del utflöden

Publicerad

Fonden Carnegie Corporate Bond A minskade 1,61 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,74 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Niklas Edman och Maria Andersson.

Förvaltarduon inleder med att skriva att Rysslands invasion av Ukraina är en humanitär tragedi. Krisen chockade finansmarknaderna och alla risktillgångar sjönk. Kreditmarginalerna steg generellt, framför allt i det högavkastande segmentet.

Som en konsekvens av detta har fonden sett en del utflöden men med en god kassaposition och succesiva justeringar har det inte åsamkat några problem. Kassan ligger nu på 8 procent och 16 procent av portföljen är investerade i AAA bostadskrediter med god likviditet.

Fonden tar upp händelser i enskilda innehav såsom SBB. Under februari var bolaget omtalat då en liten analytikergrupp publicerade en rapport med ett egenintresse av att påverka kursen negativt. Förvaltarduon ser fortsatt bra värde i SBBs obligationer och rådande nivåer är attraktiva.

En god nyhet under månaden var att fondens högavkastande innehav Ice Group blev uppköpta av norska energibolaget Lyse.

Som avslutande kommentar skriver förvaltarduon att finansmarknaderna troligen kommer karaktärisera av ökad volatilitet framöver. Som strategi framåt ämnar de vidmakthålla en defensiv, diversifierad och likvid portfölj. Förfalloprofilen har sjunkit tillbaka något och fonden har minskat i långa innehav till förmån förmån för mer likvida korta krediter.

Andelen investment grade uppgick till 51,2 procent medan andelen high yield uppgick till 48,8 procent.

Största emittenter var European Energy, Storebrand och Heimstaden med vikter på 2,6, 2,4 och 2,3 procent.

Störst geografisk exponering var mot Sverige på 48,8 procent följt av Norge på 18,3 procent. Störst branschexponering är mot bostad och fastighet.

Carnegie Corporate Bond A, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-1,61Fond i år, förändring i procent-1,74

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons