Carlsson Norén Yield Opportunity ökade 1,44 procent i november – primärmarknaden kom igång

Publicerad

Fonden Carlsson Norén Yield Opportunity A steg 1,44 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden minskat 14,39 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Dahlgren, Fredrik Carlsson och Martin Norén.

Inledningsvis skriver förvaltarna att trots höjda styrräntor och svaga makroutsikter fortsatte riskviljan att återvända till aktie- och kreditmarknaden under november.

Kreditspreadarna gick ihop cirka 15-20 punkter för investment grade och 70-100 punkter för high yield.

Castellum föreslog en utdelningspaus, vilket bidrog till att svenska preferens- och D-aktier inom fastighetssektorn backade under månaden.

”På primärmarknaden lossnade det ordentligt, bland annat genom att Vonovia gjorde en större emission av seniora obligationer”, skriver förvaltarna.

Vidare på temat skriver förvaltarna att Cibus emitterade en 3-årig obligation till 3 månader euribor + 700 punkter, en ränta som för ett år sedan skulle betraktats som mycket hög.

Av andra hybridemissioner under månaden nämns, Trianon, Sparebanken Vest, Sparebank 1, Storebrand, DNB Bank, Telefonica och Ørsted.

”En humörsänkare för europeiska fastighetshybrider var att Aroundtown och Grand City Properties valde att inte calla sina hybrider, och framför allt att de nämnde möjligheten att skjuta upp räntebetalningar för att stärka sin likviditet. Marknaden håller ögonen på nästa större call- tillfälle för svenska fastighetshybrider, vilket är Balder i mars 2023.”

Vid månadsskiftet låg fondens förväntade yield på 13 procent.

Företagshybrider och bankhybrider hade störst portföljvikt om 57 respektive 29 procent av den totala allokeringen. Seniora obligationer uppgick till 10 procent följt av preferens- & D-aktier, konvertibler samt likvida medel med 3, 2 respektive -1 procent.

Carlsson Norén Yield Opportunity A, %november, 2022
Fond MM, förändring i procent1,44
Fond i år, förändring i procent-14,39

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons