Carlsson Norén Yield Opportunity ökade 0,34 procent i september – obligationsmarknaden öppen för fastighetsbolag

Publicerad

Fonden Carlsson Norén Yield Opportunity steg 0,34 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,87 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Dahlgren, Fredrik Carlsson och Martin Norén.

Inledningsvis skriver förvaltarna att S&P 500 och OMXSGI sjönk 4,8 respektive 2,0 procent under månaden. Kreditspreadar för investment grade och high yield gick isär cirka 10 respektive 30-50 punkter.

Statsobligationsindex i USA och Sverige sjönk 2,2 respektive 0,9 procent. Företags- och bankhybrider sjönk några tiondels procent medan preferensaktier och konvertibler backade ett par procent.

Bland de större hybridemissionerna under månaden utmärktes Bayer om 1,75 miljarder euro. DNB, Islandsbanki, Gjensidge bland andra emitterade hybrider. Balder erbjöd återköp av en del av sina utestående hybrider.

”Obligationsmarknaden är som vi nämnde förra månaden återigen öppen för fastighetsbolag. Vi har nu sett en rad bolag emittera seniora obligationer, exempelvis Castellum, Fabege, Diös, Stendörren, Stenvalvet, NP3 och Compactor”, skriver förvaltarna.

Å andra sidan tycks inte hybrider finnas på tapeten. K-Fastigheter försökte emittera konvertibler, men beslutade att göra en riktad nyemission av aktier istället. GoNorth är ett annat bolag med pågående konvertibelemission.

Yielden i portföljen låg vid månadsskiftet på 14-15 procent.

Vid månadsskiftet hade företagshybrider och bankhybrider störst portföljvikt om 49 respektive 38 procent av den totala allokeringen. Likvida medel, seniora obligationer och konvertibler utgjorde 6, 5 respektive 2 procent. Slutligen stod preferens- & D-aktier för totalt 1 procent av allokeringen.

Carlsson Norén Yield Opportunity A, %september, 2023
Fond MM, förändring i procent0,34
Fond i år, förändring i procent6,87

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons