Carlsson Norén Yield Opportunity minskade 2,07 procent i februari – troligtvis mindre åtstramningar från centralbanker framöver

Publicerad

Fonden Carlsson Norén Yield Opportunity A minskade 2,07 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,33 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Dahlgren, Fredrik Carlsson och Martin Norén.

Förvaltartrion inleder med att beskriva att de under månaden såg en rejäl höjning av riskpremierna på marknaden på grund av Rysslands intåg i Ukraina. Allt annat lika medför detta att den förväntade avkastningen på riskfyllda tillgångar nu är betydligt högre än vid årsskiftet.

Förvaltarna tar även upp att risken för råvarubrist och inflation har ökat eftersom Ryssland är en betydande leverantör av bland annat olja, naturgas och konstgödsel. Dock tror man att det kommer bli ett skifte i penningpolitiken där centralbankerna troligen kommer att stimulera ekonomin istället för att strama åt.

I övrigt beskrivs hur Stockholmsbörsen tappat nästan 20 procent sedan årsskiftet och hur kreditspreadarna fortsätter att vidgas samtidigt som hybrider och preferensaktier tappade runt 2 till 3 procent.

Akelius D steg med 8 procent efter insiderköp varpå förvaltarna utnyttjade tillfället att minska det innehavet. I övrigt beskrivs hur Landshypotek Bank emitterade AT1:or, Protector Forsikring och Storebrand emitterade T2:or, och Boreo emitterade hybridobligationer. Därtill planerar Cibus Nordic Real Estate att ge ut D-aktier under våren.

Som slutkommentar skriver förvaltarna att fondens exponering mot Ryssland är försumbar, fonden har enbart ett par finska bolag som har en viss omsättning i regionen.

Den förväntade yielden i portföljen har stigit till 7,2 procent.

Vid månadsskiftet var fondens största tillgångsslag företagshybrider på 47 procent följt av preferens och D-aktier på 32 procent, därefter bankhybrider på 30 procent. Konvertibler uppgick till 1 procent och likvida medel till -9 procent.

Carlsson Norén Yield Opportunity A, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-2,07Fond i år, förändring i procent-3,33

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons