Carlsquare höjer motiverat värde för Angler Gaming efter stark rapport

Publicerad

Carlsquare höjer det motiverade värdet för bettingbolaget Angler Gaming till 7,5 kronor per aktie (7,3) under basscenariot.

Höjningen kommer efter att bolagets omsättning och lönsamheten i Q1-rapporten överträffat förväntningarna.

Särskilt starka var ebitda- och ebit-marginalerna på 16,0 respektive 15,9 procent, mot väntade omkring 9,4 procent.

Intäkterna steg drygt 15 procent till 10,9 miljoner euro, mot väntade 10,4 miljoner euro. Carlsquare skriver i analysen att den starka marknadspositionen skapar goda tillväxtutsikter för Angler Gaming.

“Över hela prognosperioden, 2024–2033 räknar vi med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 6,9 procent. Tillväxten motiveras i huvudsak av bolagets satsning inom B2B samt att vi även nu tror på allt större tillväxt inom B2C till följd av satsningen på ProntoCasino på den svenska marknaden”, skriver analyshuset.

Vad gäller det höjda motiverade värdet, uppges det vara förklarat av uppjusterade intäkts- och lönsamhetsprognoser till följd av positiv utveckling senaste året samt intressanta investeringar på både den svenska och globala marknaden framöver.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons