Captor Scilla Global Equity ökade 2,4 procent i juni – positiva besked från industri och sällanköpsvaror

Publicerad

Fonden Captor Scilla Global Equity steg 2,4 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Daniel Karlgren och William Sjöberg.

Inledningsvis skriver förvaltarna att globala aktiemarknaden rörde sig generellt sett i sidled under månaden.

Fondens sektorexponering upplevde en bred uppgång under månaden. Sämst presterade kommunikation och infrastruktur. Bättre gick det för industri och sällanköpsvaror som steg i snitt 5 procent mätt i lokal valuta.

På valutasidan lyfter förvaltarna den svenska kronan som försvagades mot en stor majoritet av valutorna. De få undantagen var bland annat den japanska yenen och amerikanska dollarn, vilka kronan apprecierade 3,8 respektive 0,6 procent emot.

Svenska kronan försvagades främst mot norska kronan och kanadensiska dollarn med -3,6 respektive -2,1 procent.

Under månaden hade Sirius och Daiwa Securites största positiva kursutvecklingen bland portföljbolagen med uppgångar om 27 respektive 17 procent. Sämre gick det för Saputo som minskade 15 procent.

Vid månadsskiftet var fondens aktieexponering 95 procent.

Störst sektorexponering hade fonden mot dagligvaror, industri följt av bank/finans med vikter om 17,8, 13,8 respektive 13,8 procent.

Störst valutaexponering har fonden mot amerikanska dollarn med 25,3 procent, följt av kanadensiska dollarn och japanska yen med exponeringar om 22,3 och 15,3 procent.

De tre största innehaven vid månadsskiftet var Hydro One, Sage Group och Thomson Reuters med portföljvikter om 0,7 procent vardera.

Captor Scilla Global Equity, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent2,4
Fond i år, förändring i procent8,5

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons