Captor Iris Bond minskade 1,7 procent i juni – övertygelsen om räntesänkningar i närtid har övergivits

Publicerad

Fonden Captor Iris Bond minskade 1,7 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Daniel Karlgren och William Sjöberg.

Inledningsvis skriver förvaltarna att övertygelsen om en snar räntesänkning har mer och mer övergivits av marknaden. Räntenivåer om 4 procent är inprisat för kommande två åren.

Förvaltarna skriver att effekterna av de flera räntehöjningarna börjat sakta få effekt. Det privata sparandet är numer negativt och man konstaterar att Riksbankens analys av räntekänsligheten i svenska ekonomin överskattade ursprungligen effekten av räntehöjningar.

”Frågan är om svenskarnas resiliens kommer fortsätta vara hög eller om vi nu ser avtagande motståndskraft och anpassningsförmåga efter att räntor nu varit högre än på många år i drygt ett år. Den i princip avstannade transaktionsmarknaden för privatbostäder tyder på att inget jämviktspris kan uppnås”, skriver förvaltarna.

Förvaltarna frågar sig även hur lång tid det kommer att ta innan priset justeras till den nya räntemiljön.

”Svenska långräntor har haft en stigande trend under månaden även om rörelsen varit långsam och odramatisk. Tioårig swapränta har stigit från 2,91 procent till 3,06 procent under månaden, mycket som en anpassning till att de korta räntorna förväntas vara högre under en längre tid”, konstaterar förvaltarna.

Bostadsobligationsspreadar i Sverige hade låg volatilitet under månaden, fyraårsspreaden sjönk från 40 baspunkter till 38 baspunkter.

Fondens största emittenter var Stadshypotek, Länsförsäkringar Hypotek och Swedbank Hypotek med portföljvikter om 15,9, 14,1 respektive 13,1 procent.

Captor Iris Bond, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-1,7
Fond i år, förändring i procent0,7

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons