Captor Dahlia Green Bond minskade 2,2 procent i februari – minskad exponering mot fastigheter

Publicerad

Fonden Captor Dahlia Green Bond minskade 2,2 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Daniel Karlgren och Cecilia Dahlstedt Myrgård.

Förvaltarduon inleder med att konstatera att februari inleddes med oro och stor osäkerhet med stigande räntor och hög inflation vilket sedan förvärrades av att Ryssland invaderade Ukraina. Detta fick börsen att rasa, kreditspreadar gick isär, räntorna sänktes och svenska 5-års swapräntan steg 23 punkter under februari.

Förvaltarduon skriver att vad som kommer hända med inprisade räntehöjningar är ovisst men att risken för stagflation är överhängande, det vill säga hög inflation, låg tillväxt och hög arbetslöshet.

Vidare skriver de hur kreditspreadarna på samtliga fastighetsobligationsslag ökat. Fonden har som motåtgärd minskat sin fastighetsandel, de har även inga efterställda obligationer (T2). Förvaltarduon beskriver det som en trygghet då dessa tillgångsslag får mest stryk i investment grade segmentet.

Tre nya obligationer har inhandlats under februari. Fonden har för första gången köpt en så kallad ”Sustainability linked bond” i Atrium Ljungberg. Därtill har de köpt SEB och Electrolux nya gröna obligationer.

Som avslutande kommentar skriver förvaltarduon att de inte har någon direkt exponering mot Ryssland. En indirekt exponering via emittenter finns dock.

Vid månadsskiftet utgjorde gröna obligationer 88,9 procent av portföljen. Durationen låg på 5,51 år, kreditdurationen på 5,41 år och spread mot swap var 0,84 procent.

Störst sektorexponering var mot bank/finans följ av fastigheter och infrastruktur. Störst geografisk allokering var mot Sverige på 51,3 procent följt av Norge på 14,3 procent och Nederländerna på 7,33 procent.

Störst valutaexponering var mot svenska kronan på 48,7 procent följt av euron på 42,1 procent, därefter norska kronan på 9,14 procent.

Största enskilda innehav var Bonnier Fastigheter Finans (BBB), SEB (AA) och AIB Group Plc (BBB) med portföljvikter på 2,3, 2,3 och 2,2 procent vardera. Största emittenter var Rikshem (A), Fabege (BBB) och Electrolux (A) med andelar på 3,6, 3,6 och 2,9 procent vardera.

43,3 procent av fondens innehav hade en BBB rating vid månadsskiftet. 36,4 procent hade en A rating, AA och AAA utgjorde 10,3 respektive 9,26 procent av portföljen.

Captor Dahlia Green Bond, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-2,2Fond i år, förändring i procent-3,2

Joel Johansson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons