Captor Aster Global High Yield var oförändrad under maj – kommunikation gick isär mest

Publicerad

Fonden Captor Aster Global High Yield var oförändrad under maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Daniel Karlgren och William Sjöberg.

Inledningsvis skriver förvaltarna att månaden inleddes lugn. Mot mitten av månaden steg svenska räntor stadigt.

Marknadens tro på sjunkande inflation mot slutet av året minskade och tanken om att räntor möjligen kommer ligga kvar på nuvarande nivåer spreds istället.

”Följden blev en kraftig ränterörelse uppåt framför allt i räntekurvans kortände där tvåårig swapränta steg kraftigt, men rörelsen fortplantade sig hela vägen ut i kurvan”, skriver förvaltarna.

Förvaltarna tillägger att kreditspreadar gjorde en omvänd rörelse där spreadarna steg initialt för att sedermera falla tillbaka under andra halvan av månaden.

Under månaden gick europeiskt respektive amerikanskt index isär cirka 1 respektive 10 baspunkter. Kommunikation var den sektor som gick isär mest under månaden för respektive marknad.

Fondens duration uppgick vid månadsskiftet till 3,32 år. Kreditdurationen uppgick till 4,45 år.

Vid månadsskiftet utgjorde 49,5 procent av portföljen innehav med AAA-rating. BB och B utgjorde 31,2 respektive 16,4 procent.

Captor Aster Global High Yield, %maj, 2023
Fond MM, förändring i procent0,0
Fond i år, förändring i procent4,7

David Molin
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons