Captor Aster Global High Yield ökade 1,4 procent i juni – marknaden överger tro på räntesänkning i närtid

Publicerad

Fonden Captor Aster Global High Yield A steg 1,4 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Daniel Karlgren och William Sjöberg.

Marknadens förväntningar på en räntesänkning inom en snar framtid har övergivits och istället prisar man nu in räntenivåer runt 4 procent de närmsta två åren.

Riksbanken kom i slutet av månaden med en räntehöjning om 25 baspunkter till 3,75 procent. Samtidigt visar sig numera effekterna av de stigande räntorna hos hushållen.

”Det privata sparandet är numera negativt, det vill säga det tas ut mer pengar än vad som stoppas in. Riksbankens analys av räntekänsligheten i den svenska ekonomin överskattade ursprungligen effekten av räntehöjningar. Frågan är om svenskarnas resiliens kommer fortsätta vara hög eller om vi nu ser avtagande motståndskraft och anpassningsförmåga efter att räntor nu varit högre än på många år i drygt ett år”, skriver förvaltarna.

Europeiskt index gick ihop cirka 37 baspunkter till 400 baspunkter medan det amerikanska indexet gick ihop från 475 till 433 baspunkter. I Europa är det finansbolagen som både har högst spreadar men som också har gått isär mest under månaden. Motsvarande sektor i USA är hälsovårdssektorn.

Fondens duration uppgick vid månadsskiftet till 3,18 år. Kreditdurationen uppgick till 4,43 år.

Vid månadsskiftet utgjorde 50,2 procent av portföljen innehav med AAA-rating. BB och B utgjorde 30,8 respektive 16,2 procent.

Captor Aster Global High Yield A, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent1,4
Fond i år, förändring i procent6,2

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons