Captor Aster Global Credit minskade 0,8 procent i juni – kreditspreadar har komprimerats

Publicerad

Fonden Captor Aster Global Credit minskade 0,8 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Daniel Karlgren och William Sjöberg.

Marknadens förväntningar på en räntesänkning inom en snar framtid har övergivits och istället prisar man nu in räntenivåer runt 4 procent de närmsta två åren.

Riksbanken kom i slutet av månaden med en räntehöjning om 25 baspunkter till 3,75 procent. Samtidigt visar sig numera effekterna av de stigande räntorna hos hushållen.

”Det privata sparandet är numera negativt, det vill säga det tas ut mer pengar än vad som stoppas in. Riksbankens analys av räntekänsligheten i den svenska ekonomin överskattade ursprungligen effekten av räntehöjningar. Frågan är om svenskarnas resiliens kommer fortsätta vara hög eller om vi nu ser avtagande motståndskraft och anpassningsförmåga efter att räntor nu varit högre än på många år i drygt ett år”, skriver förvaltarna.

Svenska långräntor har mött en stigande trend under juni. Den svenska tioåringen steg från 2,91 procent till 3,06 procent.

Kreditspreadar har stramats åt under månaden då europeiskt index gått från 83 till 74 baspunkter och amerikanskt index har gått från 75 till 67 baspunkter. Alla sektorer i europeiskt index har gått ihop och starkaste sektorn under månaden var sällanköpsvaror. I USA har utvecklingen varit mer blandad där finans och teknologi gått starkast.

Fondens duration uppgick vid månadsskiftet till 9,03 år. Kreditdurationen uppgick till 9,31 år.

Captor Aster Global Credit, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,8
Fond i år, förändring i procent3,4

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons