Cantargia presenterar nya kliniska data som stärker nadunolimabs potential vid kombinationsbehandling av cancer

Publicerad

Forskningsbolaget Cantargia meddelade idag nya kliniska och prekliniska resultat från nadunolimab-programmet (CAN04), vilket erbjuder en lovande utgångspunkt för ytterligare framtida möjligheter. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Data visar att nadunolimab, som för närvarande är i klinisk fas II-utveckling för cancerbehandling, har ytterligare effekter som kan vara av högt värde i kombination med antingen standardkemoterapier eller ADC:er.

Dessa effekter relaterar till att mindra neuropati samt motverka tumörfrämjande signaler. Följaktligen har behandling med nadunolimab potential att förbättra effektiviteten av sådana behandlingar samt att minska allvarliga biverkningar såsom neuropati.

”Nadunolimab-behandling av cancerpatienter har genererat lovande kliniska effekter. Våra nya resultat tyder starkt på motverkan av neuropati, en allvarlig bieffekt av flera befintliga cancerterapier. Neuropati är vanligt vid ADC-terapi och de nya data visar på potentialen för kombinationsbehandling med nadunolimab/ADC. Vårt förtroende för nadunolimab ökar alltså ytterligare eftersom resultaten tydligt indikerar en unik mekanism med ytterligare fördelar för patienterna”, säger Göran Forsberg, vd för Cantargia.

Nadunolimab har undersökts som cancerterapi hos cirka 300 patienter. De mest lovande resultaten som rapporterats är i kombination med cellgifter vid bukspottkörtelcancer (PDAC), icke-småcellig lungcancer och trippelnegativ bröstcancer. Resultaten inkluderar högre svarsfrekvens följt av längre progressionsfri överlevnad och total överlevnad jämfört med historiska data med enbart kemoterapi.

De nya resultaten planeras att presenteras vid kommande vetenskapliga konferenser under 2024.

Nyhetsbyrån Finwire

Annons