Calgus ökade 4,2 procent i juni – stabil avslutning på H1

Publicerad

Fonden Calgus steg 4,2 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,7 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltarna Gustaf von Sivers, Carl Urban och Gustav Olsson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att junibörsen var likt majbörsen stillsam och steg två procent.

Under första halvåret av 2023 var Bergman & Beving, ABB, Nederman och Volvo de bäst presterande innehaven. Sämst presterande innehavet bland fondens större positioner var Securitas som steg 2 procent.

Vidare skriver förvaltarna att marknaden nu befinner sig i ett vänteläge, både hur konjunkturen ska utvecklas och vad som prisas in i aktiepriserna är osäkert.

”Vi är försiktigt optimistiska och ser en bättre global industrikonjunktur under andra halvåret. Lageravvecklingarna närmar sig slutet vilket bör driva på efterfrågan när produktionen återgår till normal nivå och inflationen är fallande, vilket på sikt bör vara positivt för konsumtionen”, skriver förvaltarna.

Gällande den svenska utvecklingen skriver förvaltarna att den svenska kronan är ett problem eftersom importpriserna blir högre vilket leder till högre inflation. Därför föredrar förvaltarna svenska bolag som verkar på den internationella marknaden.

Bäst presterande bolag under månaden var Volvo, Securitas, SKF och Nederman.

Gällande portföljaktiviteten har man ökat i Lumen Radio och minskat i Bergman & Beving.

Aktieexponeringen i portföljen är 75 procent och fonden har en kassa på 25 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Nederman, ABB och Volvo med portföljvikter om 10, 9 respektive 9 procent.

Calgus, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent4,2
Fond i år, förändring i procent10,7

Filip Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons