CAG Group minskar omsättning och nettoresultat – såg ökad aktivitet mot slutet av kvartalet

Publicerad

CAG Group minskade omsättningen och resultatet i det första kvartalet. Bolaget såg en ökad aktivitet i slutet av kvartalet.

”CAG gör ett stabilt resultat i årets första kvartal. Som vi flaggade för i bokslutskommunikén såg vi under perioden en svagare marknad inom systemutveckling i offentlig sektor samtidigt som kvartalet innehöll en arbetsdag mindre än föregående år. Omsättningen minskade med ca 2 procent. Kommande kvartal innehåller tvärtom en arbetsdag fler så på halvåret blir spelplanen jämförbar”, uppger vd Åsa Landén Ericsson i rapporten.

Hon uppger också att bolaget mötte tuffa jämförelsetal.

Omsättningen sjönk 2,0 procent till 232,2 miljoner kronor (237,0). Den organiska försäljningstillväxten var -2 procent.

Justerat ebita-resultat blev 21,4 miljoner kronor (25,5).

Resultatet efter skatt blev 14,7 miljoner kronor (17,1). Resultat per aktie uppgick till 2,05 kronor (2,38).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 12,3 miljoner kronor (18,4).

”Mot slutet av kvartalet ökade aktiviteten på marknaden och pipelinen med affärer ser tillfredsställande ut både inom vår framgångsrika Drift & Förvaltningsaffär och inom konsultrörelsen”, uppger CAG Group-chefen.

CAG Group ser goda utsikter inom försvar och samhällssäkerhet.

”Som förväntat fortsatte den goda efterfrågan inom Försvarssegmentet och nya uppdrag startades hos både FMV och Försvarsmakten. En liten dämpare på affären är att processen för säkerhetsgodkännande hos kontrollerande instanser fortfarande tar lång tid, vilket gör att konsulter med färdiga uppdragsbeställningar kan få vänta länge på projektstart. Detta gäller fler och fler uppdrag inom samhällssektorn och försvarsindustrin, inte bara för försvars-myndigheterna. Förutom att det tråkigt för våra medarbetare att inte komma i gång med efterfrågade och samhällsnyttiga uppdrag, kostar det pengar som vi och våra branschkollegor gärna skulle använda mer produktivt”, uppger Landén Ericsson.

Inom systemutvecklingsnära områden ser CAG Group fortsatt ett högre konkurrenstryck inom offentlig sektor. Företaget räknar med en successiv återhämtning under året.

CAG Group, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Nettoomsättning232,2237,0-2,0%
Organisk försäljningstillväxt, procent-2
Justerat EBITA21,425,5-16,1%
Justerad EBITA-marginal9,2%10,8%
Nettoresultat14,717,1-14,0%
Resultat per aktie, kronor2,052,38-13,9%
Kassaflöde från löpande verksamhet12,318,4-33,2%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons