C WorldWide Stable Equities minskade 0,6 procent i februari – kommunikationstjänster, bank och sällanköpsvaror missgynnade

Publicerad

Fonden C WorldWide Stable Equities 1A minskade 0,6 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,0 procent och är därmed sämre än index som har minskat 2,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Jakob Greisen.

Initialt skriver förvaltarna att den relativa utvecklingen för månaden missgynnades av exponeringen mot kommunikationstjänster, bank och sällanköpsvaror – som inte kunde stå emot innehav kopplat till allmännyttigheter och hälsovård.

Gällande enskilda innehav utvecklades Osisko Gold Royalties starkt, efter att investerare förklaras ha letat efter säkra kort på grund av kriget i Ukraina. Även det nya innehavet Brookfield Renewable Corporation hade positiv effekt.

I den negativa vågskålen för månaden återfanns främst Genpact, efter att bolaget reviderat ned sin guidning för året på grund av stigande personalkostnader.

”Vi avyttrade Procter & Gamble efter god utveckling. P&G har framgångsrikt omstrukturerats de senaste åren vilket resulterat i ökande vinster men också historiskt hög värdering. Snabba kostnadsökningar kommer att skapa motvind under 2022”, avslutar förvaltaren.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Vonovia, Electronic Arts och Brookfield Renewable med portföljviktningar om 4,3, 3,7 respektive 3,5 procent.

Största sektor var informationsteknik, följt av sällanköpsvaror och tjänster samt kraftförsörjning.

Gällande den geografiska fördelningen var 55,8 procent av allokerat kapital investerat i USA och Kanada.

C WorldWide Stable Equities 1A, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-0,6Index MM, förändring i procent-0,5Fond i år, förändring i procent-3,0Index i år, förändring i procent-2,4

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons