C WorldWide Global Equities ökade 4,6 procent i januari – starka bidrag från Novo Nordisk och Microsoft

Publicerad

Fonden C WorldWide Global Equities 1C steg 4,6 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Bo Knudsen, Mattias Kolm, Bengt Seger och Peter O’Reilly.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Microsoft och Visa med portföljvikter om 7,6, 6,4 respektive 5,6 procent.

Gällande sektorfördelningen var de största sektorerna i fonden finans, informationsteknik och hälsovård med exponeringar om 22,5, 22,1 respektive 15,3 procent.

USA & Kanada var den region med störst exponering i fonden med en vikt om 49,6 procent. Därefter följde Kontinentaleuropa och tillväxtmarknader med exponeringar om 26,9 respektive 13,2 procent.

De främsta bidragsgivarna till fondens avkastning var Novo Nordisk, Microsoft, ASML, Visa och Thermo Fisher Scientific.

I den negativa vågskålen fanns HDFC Bank, Samsung Electronics, AIA Group, Epiroc och Atlas Copco.

C WorldWide Global Equities 1C, %januari, 2024
Fond MM, förändring i procent4,6
Index MM, förändring i procent3,1

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons