C WorldWide Global Equities Ethical minskade 2,6 procent i februari – inga förändringar i portföljen

Publicerad

Fonden C WorldWide Global Equities Ethical 1A minskade 2,6 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 1,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,1 procent och är därmed sämre än index som har minskat 3,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Mattias Kolm, Bo Knudsen, Bengt Seger och Lars Wincentsen.

Initialt skriver förvaltarteamet att månaden präglades av Rysslands invasion av Ukraina och de ekonomiska konsekvenser kriget väntas resultera i.

De innehav som hade störst positiv effekt för utvecklingen under perioden var Bank Central Asia, Amazon och AIA. Det förstnämnda innehavet förklaras ha utvecklats starkt på grund av stigande räntor. Amazon tyngdes av oro för stigande lönekostnader och problem med försörjningskedjor globalt – men situationen börjar ljusna för bolaget, menar förvaltarteamet.

”På den negativa sidan tyngde Home Depot, HDFC och Sony. Home Depot föll på en rapport som var svagare än väntat, men förväntningarna var höga och vi ser fortsatt en mycket attraktiv underliggande affär. Indiska HDFC kom med starka siffror inom bolån men utlåning till näringslivet var något svag. Sony föll på generell svaghet i techsektorn”, fortsätter förvaltarna.

Inga förändringar bland innehaven gjordes i februari.

Fondens tre största innehav vid månadsskiftet var Alphabet, HDFC och Thermo Fisher med portföljvikter om 6,5, 6,2 respektive 5,4 procent.

Största sektor var informationsteknik, följt av finans samt sällanköpsvaror och tjänster.

Gällande den geografiska fördelningen var 48,7 procent av allokerat kapital investerat i USA och Kanada.

C WorldWide Global Equities Ethical 1A, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-2,6Index MM, förändring i procent-1,5Fond i år, förändring i procent-9,1Index i år, förändring i procent-3,4

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons