C WorldWide Asia ökade 3,1 procent i juni – hög aktivitet i portföljen

Publicerad

Fonden C WorldWide Asia 1A steg 3,1 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,8 procent och är därmed sämre än index som har ökat 6,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna bestående av Allan Christensen, Mogens Akselsen, Aman Kalsi och Abhinav Rathee.

Inledningsvis skriver förvaltarna att fondens överavkastning mot index främst kan förklaras genom god utveckling för innehav inom industri, fastigheter och IT.

”På bolagsnivå kom de största positiva bidragen från Tencent, Samsung Electronics och Alibaba Group medan negativa bidrag kom från Indian Energy Exchange, Samsung SDI och Anta Sports”, fortsätter teamet.

Under perioden tog fonden nya positioner i Anta Sports, Advantech, Gudeng Precision och SK Hynix.

Därutöver avyttrades positionerna i Geely, Hangzhou Tigermed och Meituan. Innehavet i Chailease reducerades något.

Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav TSMC, Samsung Electronics och Tencent med portföljvikter om 9,6, 8,2 respektive 5,8 procent.

Gällande den geografiska fördelningen hade fonden störst exponering mot Kina och Hongkong med 36,8 procent av allokerat kapital. Därefter kom Taiwan och Indien med exponeringarna 19,2 respektive 18,4 procent.

Största sektorer var informationsteknik, finans samt sällanköpsvaror och -tjänster med vikterna 32,9, 26,4 respektive 15,0 procent.

C WorldWide Asia 1A, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent3,1
Index MM, förändring i procent1,9
Fond i år, förändring i procent5,8
Index i år, förändring i procent6,8

Jesper Ahlberg
jesper.ahlberg@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons