C Securitys vd Jacob Lundberg föreslås som nyval till styrelsen

Publicerad

Aktieägarna i båtlarmspecialisten C Security kallas till årsstämma den 7 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Bolagets vd Jacob Lundberg föreslås som nyval till styrelsen. Omval föreslås av
styrelseledamöterna Robert Tejme, Martin Hägerdal, Olof Nordlander samt Lars Tegborg.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 300 miljoner och högst 1,2 miljarder aktier. Syftet med ökningen är att underlätta för bolaget och styrelsen att snabbt kunna agera om mer rörelsekapital kan behövas för en kraftigare internationell expansion eller för företags- eller teknikförvärv.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons