Byggpartner tillförs ytterligare 20 miljoner kronor i övertilldelning i företrädesemission

Publicerad

Byggbolaget Byggpartner rapporterar att det det slutgiltiga utfallet av företrädesemission är i
identiskt med det preliminära utfallet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemission tecknades till 114,2 procent och blev därmed övertecknad. Teckningen fördelar sig på 93,6 procent med stöd av teckningsrätter och därtill inkom anmälning för teckning av ytterligare 20,7 procent utan stöd av teckningsrätter.

Inga garantiåtaganden kommer att behöva utnyttjas. Företrädesemissionen kommer att tillföra bolaget en likvid om 279,1 miljoner kronor, före kvittning om 61,3 miljoner kronor samt före avdrag för kostnader hänförliga till företrädesemissionen på 16,7 miljoner kronor.

Styrelsen har mot bakgrund av det stora intresset beslutat om att utöka erbjudandet genom övertilldelning och bolaget tillförs ytterligare 20 miljoner kronor.

Byggpartner emitterar 26,08 miljoner nya aktier och har därefter 43,47 miljoner aktier utestående.
Övertilldelningen innebär att ytterligare 1,87 miljoner nya aktier emitteras.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons