Bure ökade substansvärdet 18,5 procent – höjer utdelningen

Publicerad

Investmentbolaget Bure Equity redovisar ett substansvärde på 257,9 kronor per aktie per den 31 december, vilket innebär en ökning med 18,5 procent under fjärde kvartalet. Detta är bättre än SIX RX som steg 13,9 procent under samma period. Bolaget föreslår en höjd utdelning

Rörelseresultatet blev 2 963 miljoner kronor (2 405).

Resultatet före skatt var 2 974 miljoner kronor (2 409).

Resultatet efter skatt blev 2 974 miljoner kronor (2 409), och per aktie 40,01 kronor (32,50).

I utdelning föreslås 2,50 kronor per aktie (2,25).

Substansvärde per aktie låg på 257,9 kronor, jämfört med 196,30 samma period förra året.
Efter kvartalets utgång uppgick substansvärdet till 283,2 kronor per aktie per den 8 februari, vilket motsvarar en ökning på 9,8 procent sedan årsskiftet.

”Tittar vi in i 2024 är det med lite mer optimism. Utvecklingen i flertalet portföljbolag är positiv. Den konjunkturella osäkerheten finns dock kvar och det är fortfarande stor oro geopolitiskt. Därmed är det fortsatt viktigt att balansera tillväxt, resultat och kassaflöde”, kommenterar vd Henrik Blomquist.

Bure, MkrQ4-2023Q4-2022Förändring
Nettoomsättning00
Rörelseresultat2 9632 40523,2%
Resultat före skatt2 9742 40923,5%
Nettoresultat2 9742 40923,5%
Resultat per aktie, kronor40,0132,5023,1%
Substansvärde per aktie, kronor257,9196,3031,4%
Årsutdelning per aktie, kronor2,502,2511,1%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons