Bure avyttrar sin lokleasingverksamhet till Sandahlsbolagen

Investmentbolaget Bure Equity avyttrar sin lokleasingverksamhet till Sandahlsbolagen. Verksamheten har bedrivits sedan 2012 och erbjudit uthyrning av lok till den svenska och norska gods- och järnvägsindustrin. Parterna har valt att inte kommunicera värdet på aktieöverlåtelsen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sandahlsbolagen är privatägd transportkoncern inom logistik och entreprenad, koncernen har 700 anställda och verkar i Sverige. Sandahlsbolagen avser att nyttja den förvärvade lokverksamheten i sin egen järnvägstrafik.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons