Budkommittén i Nelly rekommenderar att inte acceptera budpliktsbudet från Rite Ventures

Publicerad

Den oberoende budkommittén i e-handelsbolaget Nelly Group har yttrat sig kring budpliktsbudet som lämnats av Rite Internet Ventures.

Budpliktserbjudandet är på 17,10 kronor per aktie, vilket motsvarar en negativ premie på 3,08 procent jämfört med Nellys stängningskurs den 7 maj, sista handelsdagen före erbjudandets offentliggörande.

Budkommitténs bedömning är att erbjudandet inte reflekterar Nellys långsiktiga tillväxtmöjligheter. Därför rekommenderar man enhälligt aktieägarna i Nelly att inte acceptera erbjudandet.

Budkommittén har fattat sitt beslut utifrån metoder som normalt används för att utvärdera bud på noterade bolag, ett oberoende värderingsutlåtande från Svalner, samt vad självaste Rite Ventures sagt. Rite har uppgett att deras överskridande av 30 procent, vilket utlöste budplikten, inte motiveras av någon ambition att förvärva samtliga aktier i Nelly, utan av en stark tro på Nellys framtidsutsikter.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons