Brummer Multi-Strategy ökade 0,1 procent i februari – trendföljande strategier gynnade

Publicerad

Fonden Brummer Multi-Strategy steg 0,1 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Patrik Brummer och Kerim Celebi.

Initialt skriver förvaltarna att månaden inleddes med presenterad inflationsdata från Europa och USA, som låg långt över målen. Centralbanker förklaras ha agerat allt mer hökaktigt under perioden, samtidigt som den geopolitiska oron ökade i takt med Rysslands invasion av Ukraina. Riskaptiten beskrivs ha minskat avsevärt, varpå aktiemarknaderna föll brett.

Förvaltarduon noterar även att priset på olja steg markant under februari, på grund av utbudsoro till följd av de sanktioner som riktats mot Ryssland. Räntemarknaderna förklaras samtidigt varit blandade under perioden.

Vidare skriver förvaltarna att avkastningen var positiv för månaden tack vare dess trendföljande strategier.

”Majoriteten av vinsterna för de båda trendföljande strategierna Lynx och Florin Court var inom räntor och råvarumarknader medan negativa bidrag kom från valutapositionering i den första strategin och aktiepositioner i den andra. Finansfokuserade lång/kort-aktiestrategin Kersley var också lönsam i februari där de flesta investeringsteman genererade vinster”.

Största negativa bidragsgivare för februari var den systematiska aktiestrategin AlphaCrest. Även industrifokuserade lång/kort-aktiestrategin Pantechnicon bidrog negativt, med förluster främst inom material- och kapitalvarusektorn.

Gällande makrofokuserade Arete realiserade strategin förluster inom aktiepositionering i USA. Samtidigt slutade den tech-fokuserade lång/kort-aktiestrategin Manticore månaden marginellt ned.

Vid månadsskiftet hade fonden på fondnivå störst allokering mot Florin Court med en portföljexponering om 22 procent. Näst störst allokering stod AlphaCrest och Manticore för, båda med en exponering om 17 procent.

Brummer Multi-Strategy, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent0,1Fond i år, förändring i procent0,4

Jesper Ahlberg
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons