Brummer Multi-Strategy minskade 0,5 procent i juni – svårnavigerad månad

Publicerad

Fonden Brummer Multi-Strategy minskade 0,5 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Patrik Brummer och Kerim Celebi.

Inledningsvis skriver förvaltarna att amerikanska börser fortsatte uppåt och volatilitetsindex sjönk till lägsta nivån sedan innan pandemin. I Europa och i Asien var utvecklingen däremot mer blandad.

Federal Reserve genomförde under månaden sin första paus i räntehöjningarna sedan åtstramningen inleddes. Däremot signalerade man samtidigt att fler räntehöjningar är att vänta framöver.

”Under månaden gavs det både väntade och oväntade räntebesked från centralbanker på båda sidor av Atlanten. I USA och Europa steg korta obligationsräntor till följd av bland annat minskade förväntningar på räntesänkningar senare i år från Federal Reserve och Europeiska centralbanken signalerade ytterligare räntehöjningar framöver”, skriver förvaltaren.

På valutamarkanden apprecierade det brittiska pundet mot den amerikanska dollarn. Samtidigt fortsatte den turkiska liran att försvagas till historiskt låga nivåer.

Gällande fondens utveckling var juni en tuff månad för flera strategier inom lång/kort-aktie. Globala industrisektorer stod för de största tappen till följd av dåligt lång- och kortalfa.

Positioner inom europeiska finans- och tekniksektorer tyngde utvecklingen, medan vinster samtidigt kom från försäkrings- och mjukvarsektorn.

”Positiva bidrag inom strategitypen kom från positioner inom amerikanska teknik-, media-, och telekomsektorer samt hälso- och sjukvårdssektorer. Framför allt genererade amerikanska media- och underhållningssektorer bra långalfa medan läkemedels- och biotekniksektorer levererade starkt lång- och kortalfa.”

Utvecklingen från systematisk trend var i princip oförändrad och systematisk makro bidrog marginellt positivt.

”Per den 1 juli ökade BMS portföljförvaltare allokeringen till systematisk trend och fördelade om marginellt inom lång/kort-aktie.”

Gällande allokeringen kopplat till strategityp var 70 procent allokerat mot lång/kort aktie, därefter följde systematisk trend och systematisk makro med 23 respektive 7 procent av allokeringen.

Brummer Multi-Strategy, %juni, 2023
Fond MM, förändring i procent-0,5
Fond i år, förändring i procent0,2

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

“Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.”

Annons