Bristol-Myers Squibb når primära mål i delstudie med Opdivo

Publicerad

Läkemedelsjätten Bristol-Myers Squibb, BMS, rapporterar framgång i fas 3-delstudien med det storsäljande läkemedlet Opdivo (nivolumab).

Opdivo uppges i studien ha nått de två primära målen i kombination med cisplatinbaserad kemoterapi som förstahandsval för patienter med urinblåsecancer.

Säkerhetsprofilen i studien har visat sig som tolererbar och det fanns inga säkerhetsproblem.

Studien är en del av bolagets Checkmate-901-studie, som är utformad för att utvärdera Opdivo i kombination med kemoterapi jämfört med standardbehandlingen vilket är bara kemoterapi. I studien deltog 608 personer.

Bolaget planerar efter fullständig utvärdering att presentera resultaten vid en framtida läkemedelskonferens och diskutera datan med hälsomyndigheter.

https://news.bms.com/news/corporate-financial/2023/Opdivo-nivolumab-in-Combination-with-Cisplatin-Based-Chemotherapy-Shows-Overall-Survival-and-Progression-Free-Survival-Benefit-for-Cisplatin-Eligible-Patients-with-Unresectable-or-Metastatic-Urothelial-Ca

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons