Breda fall efter Rysslands invasion – Evli Europe minskade 3,9 procent i februari

Publicerad

Fonden Evli Europe B minskade 3,9 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 3,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 6,3 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Hans-Kristian Sjöholm.

Förvaltaren skriver inledningsvis att aktiemarknaderna under februari föll, då sanktioner som införts mot Ryssland förvärrade det redan negativa sentimentet som sedan tidigare infann sig på marknaden. Fonden äger däremot inga ryska bolag och investerar ej i bolag med betydande försäljning i Ryssland.

Angående fondens prestation meddelar Sjöholm att den mest negativa utvecklingen erhölls från de enskilda aktievalen inom industri, medan hälsovård gynnade avkastningen. På geografisk basis bidrog övervikterna i Sverige och Österrike negativt till relativavkastningen, men däremot gynnades fonden av att vara underviktade mot Tyskland. På bolagsnivå kom de största negativa bidragen från Trelleborg, Andritz, och IMI medan Ipsen, Bunzl, and Randstad fanns i den positiva vågskålen.

Fondens största innehav var vid månadsskiftet Ipsen, Bunzl och Koninklijke Ahold Delhaize med portföljvikterna 3,71, 3,42 respektive 3,08 procent.

Industrisektorn var den sektor med störst exponering med 50,52 procent. Näst största sektor var dagligvaror som stod för 9,78 procent av exponeringen.

Störst geografisk exponering hade fonden mot Storbritannien, Nederländerna och Frankrike.

Evli Europe B, %februari, 2022Fond MM, förändring i procent-3,9Index MM, förändring i procent-3,0Fond i år, förändring i procent-9,8Index i år, förändring i procent-6,3

Leonard Lenhoff
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.

Annons