Bravidas styrelse föreslås till omval (R)

Publicerad

(Rättelse: bolaget korrigerar utdelningsbelopp till 3,25 kronor per aktie)

Aktieägarna i installationsbolaget Bravida kallas till årsstämma fredagen den 28 april i Stockholm.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 3,25 kronor per aktie.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Fredrik Arp samt styrelseledamöterna Cecilia Daun Wennborg, Jan Johansson, Marie Nygren, Staffan Påhlsson och Karin Ståhlhandske.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om införandet av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons