Brandbee avser att genomföra företrädesemission om cirka 12 miljoner kronor

Publicerad

Styrelsen för onlinevideobolaget Brandbee avser att genomföra en företrädesemission som vid full teckning kommer tillföra bolaget cirka 12 miljoner kronor efter emissionskostnader om cirka 0,4 miljoner.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bakgrunden och motiven till företrädesemissionen är att stärka rörelsekapitalet för den befintliga verksamheten samt utveckla och förvärva nya bolag.

Villkoren i emissionen är som följer:

– För en aktie ges företrädesrätt att teckna tio nya aktier. Av praktiska skäl sker teckning av aktier i units om tio aktier till en teckningskurs om 0,02 kronor per unit (”uniträtter”), motsvarande 0,002 kronor per aktie.

– Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 28 mars 2024.

– Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från den 5 april till och med 19 april medan handeln med uniträtter löper från den 5 april till och med den 16 april.

Styrelsen har för avsikt att upphandla garantiåtaganden för att få företrädesemissionen fullt ut garanterad.

Extra bolagsstämma planeras att hållas den 27 mars.

Nyhetsbyrån Finwire

Annons