Boule Diagnostics minskar omsättning men ökar rörelseresultat

Publicerad

Diagnostikbolaget Boule Diagnostics redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen sjönk 0,2 procent till 140,5 miljoner kronor (140,8).

”Orderingången var god mot slutet av kvartalet efter en svag inledning. Cirka 10 miljoner kronor av planerade leveranser flyttades dock fram i tiden. Skälet är främst att ett antal kunder i Mellanöstern och Afrika inte haft möjlighet att betala på grund av de restriktioner som kundernas lokala centralbanker infört för växling till utländska valutor. Beställningarna ligger kvar men för leverans krävs förskottsbetalning”, säger vd och koncernchef Jesper Söderqvist i en kommentar.

Bruttovinsten blev 59,9 miljoner kronor (53,3), med en bruttomarginal på 42,6 procent (37,9).

Rörelseresultatet blev 8,7 miljoner kronor (5,0), med en rörelsemarginal på 6,2 procent (3,6).

Resultatet efter skatt blev 4,1 miljoner kronor (2,9), en ökning med 41,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,11 kronor (0,11).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 3,4 miljoner kronor (-7,5).

”Det globala makroekonomiska läget har fortsatt stor påverkan på verksamheten eftersom investeringsutrymmet minskar för kunder med svagare lokala valutor. Det osäkra läget har gjort att vi ökat kravet på förskottsbetalningar från våra kunder vilket ibland försenar affärer”, säger Söderqvist.

Boule Diagnostics, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning140,5140,8-0,2%
Bruttoresultat59,953,312,4%
Bruttomarginal42,6%37,9%
Rörelseresultat8,75,074,0%
Rörelsemarginal6,2%3,6%
Nettoresultat4,12,941,4%
Resultat per aktie, kronor0,110,110,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet3,4-7,5

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

Annons