Bostäder: Marginellt bättre marknad för säljare i juni

Publicerad

Det var en något bättre marknad för säljare av hus i juni, jämfört med maj. Det är dock fortsatt mycket tufft läge att sälja bostäder i. Det visar SBAB:s bomarknadstempen.

– Vår indikator Bomarknadstempen visar att det är ett fortsatt mycket tufft läge för de som vill sälja sin bostad, sett till Sverige som helhet. Den lilla ljusning som kan skönjas i juni är framför allt kopplad till något bättre fungerande budgivningar med bland annat färre prissänkta bostäder. Så länge vi inte har sett räntetoppen förväntar vi oss ingen normalisering. Under rådande omständigheter med bland annat fortsatt hög inflation och nyligen höjd styrränta kan en sådan normalisering dröja till långt in på hösten, eller ända till våren, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Förbättringen kan alltså framför allt kopplas samman med starkare budgivningar. Detta motverkas emellertid av ett växande utbud.

För lägenheter var den övergripande situationen i juni i stort sett oförändrad jämfört med månaden innan. Andelen prissänkta lägenheter minskade dock något i riktning mot normala nivåer.

Indikatorn för hus låg i juni cirka 1,7 standardavvikelser under det historiska medelvärdet, vilket är en mycket låg nivå. För lägenheter är avvikelsen från medelvärdet mindre och ligger omkring 1,4 standardavvikelser under det historiska snittet. Det betyder att det är något lättare att sälja lägenheter än hus. Båda bostadsindikatorerna ligger dock på en nivå som definieras som kall.

https://via.tt.se/data/images/00927/3e6f16f5-9f27-4014-b2a5-7d9fba3dc139-w_960.png

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Annons