Bosjö Fastigheters styrelse föreslår att stämman beslutar om frivillig likvidation

Publicerad

Aktieägarna i fastighetsbolaget Bosjö Fastigheter kallas till årsstämma fredagen den 8 april i Stockholm.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Elin Lydahl, Urban Ehrenborg, Juhani Nyman och Åsa Ohlström.

Bosjö Fastigheter är under avveckling då bolaget sålt sin fastighetsverksamhet. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att bolaget ska gå i frivillig likvidation i enlighet med aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår ingen kontantutdelning, men att stämman beslutar om ett inlösenförfarande på 65 kronor per aktie, vilket har aviserats tidigare.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Annons