Bonesupport vänder till vinst

Publicerad

Medicinteknikbolaget Bonesupport redovisar en nästan fördubblad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen steg till 140,4 miljoner kronor (74,6).

”Försäljningen av Cerament G i USA går mycket starkt samtidigt som vi ser en fortsatt återhämtning för ortopediska procedurer inom samtliga marknader. Antalet ortopeder som använder Cerament ökar stadigt och vi ser en bredare användning hos existerande kunder”, kommenterar vd Emil Billbäck.

Bruttovinsten blev 128,2 miljoner kronor (66,4), med en bruttomarginal på 91,3 procent (89,0).

Rörelseresultatet blev 6,0 miljoner kronor (-14,9), med en rörelsemarginal på 4,3 procent.

Resultatet före skatt var 5,8 miljoner kronor (-14,9).

Resultatet efter skatt blev 5,2 miljoner kronor (-16,3), och per aktie 0,08 kronor (-0,25).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -38,8 miljoner kronor (-23,5).

Likvida medel uppgick till 149,8 miljoner kronor (171,8).

Bonesupport, MkrQ2-2023Q2-2022Förändring
Nettoomsättning140,474,688,2%
Bruttoresultat128,266,493,1%
Bruttomarginal91,3%89,0%
Rörelseresultat6,0-14,9
Rörelsemarginal4,3%
Resultat före skatt5,8-14,9
Nettoresultat5,2-16,3
Resultat per aktie, kronor0,08-0,25
Kassaflöde från löpande verksamhet-38,8-23,5
Likvida medel149,8171,8-12,8%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

Annons